• Szkoła Podstawowa w Cychrach rozpoczęła działalność dydaktyczno – wychowawczą w roku 1945. Pierwszym nauczycielem został Pan Eugeniusz Mataga. Z czasem pracę dydaktyczną podjęli: Pani Maria Wijas oraz Pan Mieczysław Głuszko. Początkowo zajęcia lekcyjne odbywały się w budynku należącym do Zarządu Lasów. Stąd, w niedługim czasie, placówka przeniesiona została do budynku położonego w centrum wsi, który jednakże w 1947 roku spłonął. Na sale lekcyjne przystosowano zatem pomieszczenia znajdujące się w budynku dzisiejszej plebanii.

     W 1952 roku kierownictwo szkoły objęła Pani Janina Trzeciak, nauczycielkami były ponadto: Pani Cecylia Dalidowicz, Pani Danuta Babij oraz Pani Anna Juchiewicz – Bukowska. W tym czasie szkoła prężnie działała w środowisku wiejskim. Prowadzony przez Panią Cecylię Dalidowicz zespół taneczny i teatralny występował nie tylko przed społecznością miejscową, ale i na wyjazdach. Młodzi uczniowie mogli doskonalić swe umiejętności deklamacyjne, uczestnicząc w zajęciach koła recytatorskiego.

     W drugiej połowie lat 50 – tych szkoła pozyskała piętrowy budynek w centrum wsi. Kierownikiem, a później dyrektorem placówki, został Pan Wacław Choroszewicz. Szkoła w tym czasie poza działalnością dydaktyczno – wychowawczą pełniła dodatkową rolę – pomagała ubogim dzieciom i ich rodzinom. Pod hasłem „Mały podarek – dużo radości” organizowano zbiorki odzieży, zabawek i książek. Uczniowie wraz z nauczycielami pomagali w pracach domowych oraz polowych osobom starszym, samotnym, chorym.

     W 1985 roku Pan Wacław Choroszewicz przeszedł na emeryturę. Nowym dyrektorem placówki został Pan Mieczysław Szala, który pełnił tę funkcję do roku 1991. W 1991 roku stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cychrach objął Pan Edward Fryziak, zaś od listopada 1998 roku funkcję tę pełniła Pani Teresa Fryziak.

     W lutym 2003 roku do użytku oddana została nowo wybudowana szkoła, którą od września tegoż roku kieruje Pani Edyta Gładysz.