• DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CYCHRACH

    mgr Edyta Gładysz

     
    NAUCZYCIELE
    ROK SZKOLNY 2020/2021
    Lp.          NAZWISKO   I IMIĘ   PRZEDMIOT NAUCZANY
     1. ANNA KOWALCZYK  BIOLOGIA, CHEMIA
     2. LILIANNA BARTOSIAK  FIZYKA
     3. DOROTA PODBERESKA  GEOGRAFIA
     4. ANDRZEJ FERKALUK  HISTORIA,  BIBLIOTEKA
     5. MAŁGORZATA LENKIEWICZ  DORADZTWO  ZAWODOWE
     6. IZABELA WOLSKA EDUKACJA WCZESNOSZKOL.
     7. BARBARA WESOŁOWSKA EDUKACJA WCZESNOSZKOL.
     8. RENATA KULIGOWSKA EDUKACJA WCZESNOSZKOL.
     9. ALEKSANDRA FRONCKIEWICZ WYCHOW.  PRZEDSZKOL., TECHNIKA
    10.  ANNA WIERZBICKA   ZAJ. REWALID.-WYCHOWAW.
    11.  JAROSŁAW FOSSA   INFORMATYKA
     12. JOANNA REICHEL J. POLSKI
     13. WIESŁAW GOZDECKI J. ANGIELSKI, INFORMATYKA
     14. MARIA PODBERESKA MATEMATYKA, PRZYRODA
     15. MAGDALENA MARSZAŁEK  WYCH. FIZYCZNE,  INFORMATYKA
     16. SYLWIA SKÓRSKA  MUZYKA, PLASTYKA,  ZESPÓŁ INS.-WOK, KOŁO PLASTYCZNE
     17. KATARZYNA MŁYNARCZAK PEDAGOG SZKOLNY
     18. EWELINA OLSZEWSKA  J. ANGIELSKI
     19. PRZEMYSŁAW ŁUCZAK  J. NIEMIECKI
     20. JOANNA ŁAZORCZYK J. POLSKI
     21. BEATA DZIADUL WOS, EDB, WDŻ
     22. RADOSŁAW NOWICKI  RELIGIA
     23. IZABELA WOLSKA  LOGOPEDA
     24. IRENA BORYSEWICZ ZESPÓŁ TANECZNY
     25. KATARZYNA KULTYS  PSYCHOLOG

     

    SEKRETARIAT:  Gabriela Blicharz

    PRACOWNICY OBSŁUGI:

    1. Marian Bielski - konserwator
    2. Joanna Rębiasz
    3. Marlena Szozda
    4. Elżbieta Wilman